Πολιτική επιστροφών / ακυρώσεων προϊόντων

Η επιστροφή ή ακύρωση των προϊόντων που αγοράστηκαν είναι αποδεκτή εφόσον παραληφθούν στη έδρα μας εντός 1 μηνός από την έκδοση του παραστατικού πώλησης και εφόσον είναι απόλυτα αιτιολογημένη (προϊόν διαφορετικό από αυτό της φωτογραφίας ή της περιγραφής, φθαρμένο ή χαλασμένο). Σε περίπτωση που η επιστροφή καθυστερήσει πέραν του 1 μηνός, δεν θα είναι αποδεκτή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς. Το κόστος μεταφοράς των επιστρεφόμενων ειδών καλύπτεται από τον πελάτη σε περίπτωση που η επιστροφή δεν είναι υπαιτιότητα του fytofrontida.gr