Υπηρεσίες

Η επιχείρηση μας λειτουργεί από το 1989 προσφέροντας τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στον αγρότη - επαγγελματία και ερασιτέχνη. Στα πλαίσια αυτά στις προσφερόμενες υπηρεσίες μας συγκαταλέγονται:

  • οι αναλύσεις εδάφους και φυτικών ιστών και οι οδηγίες λίπανσης που απορρέουν από αυτές.
  • σύντομα πρόκειται να λειτουργήσει ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ μέσω του οποίου θα δίνουμε λύσεις σε προβλήματα φυτοπροστασίας, λίπανσης και φυτεύσεων
  • Αρχιτεκτονική κήπων με παρουσίαση του αποτελέσματος σε προσομοίωση ηλεκτρονικού υπολογιστή.